Ime tvrtke: Mala Plava Hobotnica, j.d.o.o.

Sjedište: Ulica Slobode 33, Split 21000

Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno:

Republika Hrvatska Trgovački Sud u Splitu

Registarski broj: 060387685

Broj računa: HR53 2340 0091 1109 4182 7

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kuna

Direktor: Sara Dyson

Matični broj: 04922751

OIB: 01088969042